Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (висока доза). Определяне на кортизол

Показание за прилагане на дексаметазонов тест (висока доза):

 • диференциране между първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Подготовка за изследване: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

 • серум, взета с хепарин плазма;

Провеждане на теста

I ден:

 • 8 часа - първо вземане на кръв
 • 10, 16 и 22 часа - приемане на по 2 mg дексаметазон

II ден:

 • 4 часа - приемане на 2 mg дексаметазон
 • 8 часа - второ вземане на кръв
 • 10, 16 и 22 часа - приемане на по 2 mg дексаметазон

III ден:

 • 4 часа - приемане на 2 mg дексаметазон
 • 8 часа - трето вземане на кръв

Интерпретация на резултатите

 • Първичен хиперкортизолизъм: липсва намаляване на концентрацията на кортизола на втория и / или третия ден
 • Вторичен хиперкортизолизъм: намаляване на концентрацията на кортизола на втория и / или третия ден
N.B. В някои случаи трябва да бъдат приложени още по-високи дози дексаметазон, за да бъде доказан вторичен хиперкортизолизъм

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари