Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (висока доза). Определяне на кортизол

Показание за прилагане на дексаметазонов тест (висока доза):

 • диференциране между първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Подготовка за изследване: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

 • серум, взета с хепарин плазма;

Провеждане на теста

I ден:

 • 8 часа - първо вземане на кръв
 • 10, 16 и 22 часа - приемане на по 2 mg дексаметазон

II ден:

 • 4 часа - приемане на 2 mg дексаметазон
 • 8 часа - второ вземане на кръв
 • 10, 16 и 22 часа - приемане на по 2 mg дексаметазон

III ден:

 • 4 часа - приемане на 2 mg дексаметазон
 • 8 часа - трето вземане на кръв

Интерпретация на резултатите

 • Първичен хиперкортизолизъм: липсва намаляване на концентрацията на кортизола на втория и / или третия ден
 • Вторичен хиперкортизолизъм: намаляване на концентрацията на кортизола на втория и / или третия ден
N.B. В някои случаи трябва да бъдат приложени още по-високи дози дексаметазон, за да бъде доказан вторичен хиперкортизолизъм

Не пропускайте

Коментари