Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (ниска доза). Определяне на кортизол

Показания за провеждане на дексаметазонов тест (ниска доза) :

  • установяване на хиперкортизолизъм

Подготовка на изследвания: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

  • серум или плазма, взета с хепарин;

Провеждане на теста

I ден:

  • 8 часа - първо вземане на кръв
  • 23 часа - приемане на 2 mg дексаметазон

II ден:

  • 8 часа - второ вземане на кръв

Интерпретация на резултатите

  • Концентрацията на кортизола в кръвта на втория ден е намалена с 50 % или повече спрямо първия ден (тя е под 100 nmol/l, т.е. под концентрацията при нормална функция на надбъбречната кора)
  • Концентрацията на кортизола в кръвта на втория ден е намалена незначително или въобще не е намалена при първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари