Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (ниска доза). Определяне на кортизол

Показания за провеждане на дексаметазонов тест (ниска доза) :

  • установяване на хиперкортизолизъм

Подготовка на изследвания: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

  • серум или плазма, взета с хепарин;

Провеждане на теста

I ден:

  • 8 часа - първо вземане на кръв
  • 23 часа - приемане на 2 mg дексаметазон

II ден:

  • 8 часа - второ вземане на кръв

Интерпретация на резултатите

  • Концентрацията на кортизола в кръвта на втория ден е намалена с 50 % или повече спрямо първия ден (тя е под 100 nmol/l, т.е. под концентрацията при нормална функция на надбъбречната кора)
  • Концентрацията на кортизола в кръвта на втория ден е намалена незначително или въобще не е намалена при първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Не пропускайте

Коментари