Изследвания и процедури

Брой на тромбоцитите

Показания за определяне брой на тромбоцитите:

  • Хеморагични диатези
  • Консумативна коагулопатия
  • Хемолитично-уремичен синдром
  • Динамичен контрол при лечение, в резултат на което може да бъде увредена тромбоцитопоезата (цитостатици, облъчване и други)

Биологичен материал

  • капилярна кръв или кръв, взета с EDTA. Вземането на кръв трябва да стане особено внимателно. Погрешни резултати се получават най-често поради неправилно вземане на кръв. Ако кръвта е капилярна, първата образувана капка се използва за изброяване. При получаване на кръв с антикоагулант EDTA преди венепункцията ръката може да се пристяга най-много в продължение на 3 минути. Първите капки, които изтичат от иглата, се отстраняват. Последващите капки се оставят да текат свободно в епруветка, в която е накапано необходимото количество разтвор на EDTA, като грижливо и системно се разбърква. Взетата с EDTA кръв може да се използува за изброяване на тромбоцитите най-късно до 2 часа след венепункцията. Преди пипетирането тя трябва да бъде разбъркана още веднъж грижливо, най-добре с механичен миксер.

Принцип на изследването

Изброяването се извършва в броителна камера с използуване на фазовоконтрастен микроскоп след предварително лизиране на еритроцитите с помощта на разтвор на амониев оксалат. При изследване на големи серии може да се използуват и автоматични анализатори. Възможно е използването и на богата на тромбоцити плазма, предварително подготвена от взетата с EDTA кръв.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари