Събития

Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”

Време: 
15.05.2020 - 17.05.2020
Място: 

зала 6, НДК, гр. София

Конференцията акцентира върху профилкатичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г. Хората в тези възрастови групи съставляват основната част от населението, това са лица в трудоспособна възраст, обичайно считани за здрави. Проблем при тях е неоптималната профилактика, късна ранна диагностика на заболяванията, непридържане към терапия. Има специфични заболявания, характерни за тази възраст, за които се говори рядко и се прави малко на ниво общество. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.

Очакван брой участници: 350–400

Конференцията е насочена към: ОПЛ, интернисти, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, гастроентеролози, педиатри, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози фармацевти и др.

Коментари