Събития

Шеста национална конференция по сексуална медицина

Време: 
06.11.2020 - 08.11.2020
Място: 

гр. София

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област, посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общомедицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, психиатри, невролози, дермато-венеролози, общопрактикуващи лекари, деонтолози и други специалисти. В Шестата национална конференция ще участват български и международни специалисти. Българската асоциация по сексуална медицина е създадена през 2006 г. Тя е член на Европейското дружество по сексуална медицина (European Society for Sexual Medicine), Международното дружество пo сексуална медицина (International Society for Sexual Medicine) и на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМС). Членовете на БАСМ представляват всички упоменати специалности.

Очакван брой участници: 250

Коментари