Събития

Научна сесия „Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката в България“

Време: 
28.03.2020
Място: 

София, зала 6 на НДК

На тази среща ще дадем възможност на докторанти от страната да представят своите научни резултати пред модератори – водещи специалисти от различни области на медицината, и пред свои колеги. Всеки докторант ще има по 15 минути за презентация с последваща
дискусия. Допуска се участие на незащитили докторанти, както и на докторани, защитили дисертационния си труд през 2020 г. Трите най-добри презентации ще бъдат наградени от научно жури.

На тази научна среща ще дадем възможност и на най- младите ни колеги – студентите, които имат интереси в областта на науката да представят своите първи работи.

Част от научната програма ще бъде и сесията, посветена на най-новите клинични проучвания, които имат важно значение за практиката. Те ще бъдат представени и дискутирани от водещи експерти в съответната област.

Коментари