Събития

Единадесета научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Време: 
27.11.2020 - 28.11.2020
Място: 

Зала 6, НДК, гр. София

Конференцията разглежда практически проблеми в областта на сърдечната и съдовата патология от интердисциплинарен екип от водещи и уважавани специалисти и експерти в различните области на медицината. По традиция се дава трибуна на младите специалисти да представят най-новите разработки в областта на сърдечната и съдовата патология. Конференцията представлява интерес за кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, специалисти по съдова хирургия и ангиология, анестезиология, студенти по медицина и фармация.

Очакван брой участници: 250

Коментари