Законодателство

Клинична пътека (КП) № 116.1. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

Не пропускайте

Коментари