Законодателство

Клинична пътека (КП) № 212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

Не пропускайте

Коментари