Законодателство

Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

В сила от 1 януари 2007 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Не пропускайте

Коментари