Законодателство

Клинична пътека (КП) № 116.2. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

Не пропускайте

Коментари