Състояния и заболявания

Вторични миокардиопатии с възпалителен характер (миокардити)

Кардиотропните вируси засягат миокарда в един процент от случаите (при инфекции, причинени от Coxsackie В-вирусите – до 4%). Относително висок е броят на нерегистрираните случаи, тъй като болшинството от тях протичат под лека форма или без наличието на симптоми.

Етиология

 • Инфекциозен миокардит:
  • Вируси (50% от случаите): Coxsackie В (често срещани и опасни!), вирусът на грипа, Adeno-, ЕСНО-вируси и др.
  • Бактерии:
   • При септични заболявания, особено бактериални ендокардити (стафилококи, ентерококи и др.)
   • Бета-хемолитични стрептококи от група A (Angina tonsillaris, Rubeola, Erysipellas)
   • Borrelia burgdorferi (лаймска болест)
   • По-редки причинители: Dyphteria, Typhus, TBC, Lues и др.
  • Гъбички – при отслабване на защитните сили
  • Протозои: Toxoplasmosis, болест на Chagas (Trypanosoma cruzi/Южна Америка)
  • Паразити: трихинелоза, ехинококоза и др.
 • Неинфекциозен миокардит:
  • Ревматоиден артрит, колагенози, васкулити
  • Миокардит след облъчване на медиастинума
  • Идиопатичен миокардит на Fiedler

Не пропускайте

Коментари