Състояния и заболявания

Стеноза на бъбречната артерия (Реновазална хипертония)

На английски език: renal artery stenosis

Съдържание

  1. Стеноза на бъбречната артерия (Реновазална хипертония)
  2. Диагноза
  3. Лечение

Реновазалната хипертония обхваща 1-2% от хипертониите.

Етиология

  • Атеросклеротична стеноза (60%): мъжете са засегнати по-често от жените; характерна е за напредналата възраст
  • Фибромускулна стеноза (30%): жените са засегнати no-често; характерна е за младата възраст
  • Макар и рядко, срещат се и други причини (например аневризма на a. renalis)

Патогенеза

Стенозата на бъбречната артерия със стеснение на лумена с 60% и повече довежда до ефект на Goldblatt (активиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон) с последваща хипертония.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари