Състояния и заболявания

Стеноза на бъбречната артерия (Реновазална хипертония)

На английски език: renal artery stenosis

Съдържание

  1. Стеноза на бъбречната артерия (Реновазална хипертония)
  2. Диагноза
  3. Лечение

Реновазалната хипертония обхваща 1-2% от хипертониите.

Етиология

  • Атеросклеротична стеноза (60%): мъжете са засегнати по-често от жените; характерна е за напредналата възраст
  • Фибромускулна стеноза (30%): жените са засегнати no-често; характерна е за младата възраст
  • Макар и рядко, срещат се и други причини (например аневризма на a. renalis)

Патогенеза

Стенозата на бъбречната артерия със стеснение на лумена с 60% и повече довежда до ефект на Goldblatt (активиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон) с последваща хипертония.

Не пропускайте

Коментари