Състояния и заболявания

Отравяне с метилов алкохол (метанол)

Токсично действие

Метиловият алкохол е едновалентен алкохол с широко приложение в различни сфери на промишлеността. Безцветна течност, наподобяваща по вкус и миризма етиловия алкохол. В някои некачествени спиртни напитки се съдържа в значителни количества. В организма постъпва през устата, по-рядко през дихателните пътища и кожата. Отравянията са предимно случайни, битови или професионални. Метаболизмът му се осъществява посредством алкохолдехидрогеназата сравнително бавно - до 48 часа след попадане в организма. Метаболитните му продукти формалдехид и мравчена киселина създават високостепенна метаболитна ацидоза с непосредствено увреждане на нервната система, нервните ганглии и зрителния нерв. Елиминира се бавно през бъбреците и белите дробове. Неразграден, действа като всички алкохоли, наркотично върху ЦНС. Леталната доза е от 10 до 100 мл. Леталитетът е висок - до 80%.

Клинична картина

Началото на отравянето е след латентен период от 40 минути до 24-48 часа след консумацията на метанола. Основните клинически изяви са: главоболие,световъртеж, гадене, повръщане - общотоксичен синдром, нарушение на зрението, нарушение на съзнанието до степен на кома с гърчове и нарушено дишане и хемодинамика - церебротоксичен синдром. Появата на “снежна буря” пред очите с ограничение на зрителната острота могат да бъдат първите признаци за метанолово отравяне. Екзотоксичен шок. Дисметаболитен синдром с високостепенна метаболитна ацидоза при pH < 7. Възможно е засягане на черния дроб и бъбреците с картината на остра чернодробна и бъбречна недостатъчност. Смъртта настъпва от полиорганна недостатъчност.

Диагноза

Доказване на метанол в кръвта, високостепенната метаболитна ацидоза с несъвместими с живота стойности на рН до 6,9 - 6,8, коматозното състояние, широките зеници с липсваща зенична реакция на светлина и офталмоскопията с данни за тежък съдов спазъм на съдовете на ретината са характерни признаци за метанолово остро отравяне. Остро настъпило нарушение на зрението и предхождаща консумация на алкохол са сигнал за метанолово отравяне.

Протичане

При преодоляване на ацидозата без настъпило коматозно състояние прогнозата по отношение на живота е благоприятна. Съчетанието на ацидоза и коматозно състояние с последващо нарушение на дишането и хемодинамиката са лош прогностичен белег. Трайни поражения на зрителния анализатор с частична или пълна амавроза поради атрофия на зрителния нерв.

Лечение

Детоксично - депурационно лечение с хемодиализа, форсирана алкална диуреза.

Антидотно: през устата етилов алкохол - 50 - 150 мл концентрат, при кома интубиране и вливане през сондата на етилов алкохол преди стомашната промивка. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинни очистителни. i.v. 5 или 10% етанолов разтвор на глюкоза с продължителност на инфузията до 48-ия час от началото на отравянето - 3 -4 пъти по 500 мл / 24 часа. Корекция на ацидозата - започва се с 20% разтвор на глюкоза 500 мл с 50 - 100 мл 8,4% разтвор на Natrium bicarbonicum преди резултат от алкално-киселинния статус, след което количеството му се определя по степента на ацидозата. Дихателна и кардо-циркулаторна реанимация, органопротекция на очните увреждания с ретробулбарни апликации на Novocain, Acethylholin , Dibazol , Nivalin и no възможност хипербарна оксигенотерапия при преодоляно шоково състояние. Органопротективно лечение за евентуални увреждания на черен дроб, бъбреци, нервна система с глюкозо-инсулинови смеси, витамини от група В, глюкокортикостероиди, хипероксиданти (Piracetam), ензимни препарати и фосфорни донатори, адеметионин. За подпомагане окислението на мравчената киселина до С02 - Acidum folicum no 50 mg i.v. през 2 - 4 часа в първите 24 часа с продължителност 3 - 4 дни при намалена доза (по 50 mg през 6 часа).

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари