Състояния и заболявания

Алкохолизъм (Алкохолна болест)

Синоними: 
алкохолна зависимост, етилизъм
На английски език: 
alcoholism

Клинична картина

 • Алкохолна зависимост (физическа и психическа - вижте по-горе)
 • Последствия от алкохолизма:
  • Нервно-психични нарушения:
   • Остро алкохолно отравяне (опиянение):
    • Просто опиянение: поносимостта към алкохола е различна в зависимост от толерантността. Концентрация в кръвта над 5 промила обикновено довежда до смърт. Симптоми: нарушения в поведението (например отпадане на задръжките), неврологични нарушения (например координационни и артикулационни нарушения), смущения в съзнанието от сомнолентност до кома; смъртта настъпва в резултат на аспирация, смърт от задушаване, потискане на дишането, преохлаждане и др.
    • Усложнено опияняване (патологично опияняване): може да настъпи при индивидуално предразположение още след употребата на ограничено количество алкохол. Симптоми: нарушения в поведението (често агресивност!), нарушения в съзнанието, амнестични празноти и др.
   • Абстинентен алкохолен синдром: налице са характерни признаци на физическа зависимост, появява се след преустановаване на редовния внос на алкохол. Две форми:
    • Абстинентен синдром без делир:
     • Стомашно-чревни нарушения (например гадене, диарии)
     • Нарушения на кръвообръщението: тахикардия
     • Вегетативни нарушения: нарушения на съня, изпотяване, температура
     • Неврологични нарушения: вътрешно напрежение, страх, депресии, евентуално халюцинации (пълзящи животинки) и други
    • Абстинентен синдром с делир (Delirium tremens - алкохолен делир): това е най-тежката форма на абстинентния алкохолен синдром, която може да настъпи и по време на изразена фаза на пиене като континуитетен делир. Провокира се от вътрешни или хирургични заболявания с прекъсване на приемана на алкохол. Съществува опасност за живота! Нелекувана тази форма довежда до смърт в около 20% от случаите! Симптоми: симптоми на абстинентния синдром, допълнително се долавят психомоторно безпокойство ("закопчаване"), страх, халюцинации. дезориентираност. нарушения на съзнанието. Лечение: интензивни реанимационни мерки: следене на кръвообръщението, дишането, водно-електролитното равновесие, кръвната захар (опасност от хипогликемия!). Медикаментозно лечение: например даване на клометиазол (Distraneurin). Странични действия: потискане на дишането и кръвообръщението, бронхиална хиперсекреция и др. Интравенозното приложение на клометиазола може да доведе до опасно потискане на дишането, поради което трябва да е налице пълна готовност за интубиране на пациента! Тъй като пероралното приложение на препарата може да доведе до зависимост, пероралното лечение може да продължи най-много 2 седмици при осъществяване на стационарен контрол. Важно!: Амбулаторното приложение на клометиазол е противопоказано. Етанолът не е средство за лечение при наличие на абстинентен синдром. Даване на витамин В1 (тиамин) като профилактика на енцефалопатията на Wernike. При алкохолна кетоацидоза се включва инфузия с глюкоза. Евентуално профилактика на епилептичните пристъпи, например с карбамазепин.
   • Енцефалопатия на Wernike (Вернике): обикновено настъпва остро, понякога като продължение на делир. Патоанатомия: увреждане на паравентрикуларните мозъчни участъци. Патогенеза: алкохолна увреда + недоимък на витамин В1. Клинична картина (триада): нарушение на съзнанието до сомнолентност, парализа на очедвигателните мускули, атаксия. Често в последствие настъпват смущения в смисъла на амнестичния синдром на Korsakow (Корсаков) с увреда на паметта, на ориентацията и способността за концентиране. Лечение: витамин В1 и въздържание от употребата на алкохол. Прогноза: Смъртността възлиза на около 10%.
   • Атрофични мозъчни изменения: те са чести, срещат се при 50% от алкохолиците. Симптоми: нарушения на концентрационната способност, на паметта, на фините движения, изменения на ядрото на личността; краен стадий: деменция. Диагноза: КАТ, ЯМР: уголемяване на мозъчните стомахчета и на мозъчните бразди. Прогноза: при въздържание единствено ранният стадий може да претърпи обратно развитие.
   • Епилептични пристъпи: (чести при абстинентния синдром)
   • Полиневропатия: 20-40 % от алкохолиците. Това е най-честата полиневропатия! При въздържание прогнозата е относително благоприятна.
   • Алкохолни психози: депресивен синдром, фобии, халюцинации, параноидни нарушения, опасност от опити за самоубийство!
   • Атрофия на кората на малкия мозък. Честота: относително рядко, 1% от алкохолиците. Симптоми: атаксия, нистагъм, дизартрия и др. Лечение: витамин В1 (тиамин) и алкохолно въздържание. Прогноза: неблагоприятна.
   • Централна понтинна миелиноза, алкохолно-токсична миелопатия и миопатия (срещат се относително рядко)
  • Заболявания на вътрешните органи при алкохолизъм:
   • Остър езофагит и рефлукс-езофагит, синдром на Mallory-Weiss (разкъсвания на лигавицата в зоната на прехода на хранопровода към стомаха, предизвикани в резултат на повръщания - последица: кръвотечение), повишен риск от карцином на хранопровода.
   • Остър гастрит, евентуално стомашен кръвоизлив в резултат на ерозивен гастрит
   • Нарушения на чревната резорбция и недоимъчно хранене/гладуване при алкохолиците
   • Черен дроб: черният дроб притежава два ензима, които разграждат алкохола:
    • Алкохолдехидрогеназа (ADH)
    • Микрозомалната етанол-оксидираща система (МЕОС). ADH/MEOC превръщат етанола в ацеталдехид. Последният се разгражда под действието на ацеталдехиддехидрогеназата до въглероден двуокис и вода. При повишаване на алкохолната консумация активността на МЕОС силно нараства, докато активността на ADH не се променя. Ацеталдехидът е хепатотоксичен. Токсичната граница на алкохола е индивидуално различна, зависи от наличието на предшестващи заболявания, гладуване или недоимъчно хранене, пола (капацитетът на алкохолдехидрогеназата при жените е значително по-малък от този при мъжете): токсичната граница за мъже възлиза на около 60 g етилов алкохол дневно, а при жените - на само около 20 g!
   • Стеатозен черен дроб (покачване на у-GT, нормални трансаминази)
   • Алкохолен хепатит (у - GT и трансаминазите са повишени)
   • Чернодробна цироза с всички последващи усложнения
   • Синдром на Zieve: жълтеница, хемолитична анемия и хиперлипопротеинемия при алкохолно-токсична увреда на черния дроб.
   • Панкреас: остър панкреатит, хроничен панкреатит с калцификати
   • Други алкохолно-обусловени заболявания:
    • Алкохолнотоксична дилатативна кардиомиопатия
    • Алкохолнотоксична миопатия
    • Хипертриглицеридемия
    • Хипогликемия (повишен риск при алкохолно отравяне!)
    • Porphiria cutanea tarda
    • Недоимък на фолиева киселина с развитие на хиперхромна анемия (заместително лечение с фолиева киселина)
    • Алкохолно-токсична ембриопатия
  • Психо-социални последствия от алкохолизма: конфликти с партньора(партньорката) и в семейството, проблеми на работното място, повишена опасност от трудова злополука, проблеми от финансово, наказателно-правно и гражданско естество (например повтарящо се отнемане на шофьорската книжка).

Коментари