Изследвания и процедури

Кръвно-газов анализ

Съществените задачи на белите дробове включват:

  • Окисление на кръвта посредством поемането на киспород
  • Отдаване на въглеродния двуокис и по такъв начин - поддържане на основно-киселинното равновесие

Показателите, по които се преценява ефективността на дишането, са следните:

  • pO2 на артериалната кръв, съответно артериалното насищане с кислород (наречено още сатурация). Тъй като (въз основа на S-образната форма на кривата, отразяваща кислородното насищане) в зоната на висока сатурация, малките изменения на кислородното насищане протичат с големи промени на рО2, определянето на рО2 в тази част на кривата е по-точно. В участъците на значително понижени стойности на рО2, напротив, насищането на кислорода е най-чувствителният показател. Методика: Взимане на капилярна кръв от хиперемираната висулка на ушната мида, ползване на платинени електроди. Стойностите на рО2 физиологично намаляват с напредване на възрастта: нормалните стойности възлизат на 75-100 mm Hg (в зависимост от възрастта)
  • рСО2 на артериална кръв: нормалната стойност не зависи от възрастта и възлиза на 35-45 mm Hg
  • Стойност на рН: нормалната стойност възлиза на 7,36 - 7,44 (Стойността на стандартните бикарбонати и други подробности могат да бъдат открити в статията "Алкално-киселинно равновесие")
N.B. Когато трябва да бъдат разграничени латентна и изявена дихателна недостатъчност, кръвно-газовият анализ се осъществява в състояние на покой, както и в условия на физическо обременяване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари