Изследвания и процедури

Имуноелектрофореза

На английски език: Immunoelectrophoresis

Показания за провеждане на имуноелектрофореза:

  • клинични данни за наличие на плазмоцитом, макроглобулинемия на Валденстрьом или болест на тежките вериги; изясняване на етиологично неизяснено рязко увеличаване на СУЕ
  • изясняване на допълнителни градиенти в електрофореграмата

Имуноелектрофорезата е качествено изследване за откриване на парапротеини (моноклонални имуноглобулини, белтъци на Бенс-Джоунс, свободни тежки вериги) в серума и урината.

Биологичен материал

  • серум, урина (която преди изследването в много случаи трябва да бъде концентрирана чрез ултрафилтрация);

Принцип на изследването

След електрофоретичното разделяне на серумните (уринните белтъци в агаров гел се провежда имунодифузия спрямо антисерум, съдържащ антитела срещу един или повече белтъци. Възникналите преципитати антиген-антитяло се съпоставят с тези, получени при използване на нормален серум, по отношение на своя размер, интензитет, форма и разположение.

Интерпретация на резултатите

В зависимост от използуваните антисеруми могат да бъдат изяснени причините за диспротеинемията или наличието на парапротеини - поли- или моноклонални имуноглобулини, белтъци на Бенс-Джоунс, тежки вериги или разпадни продукти на имуноглобулини.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари