Изследвания и процедури

Глюкоза в кръвта на гладно

Показания за изследването

  • Изясняване на патологично повишена постпрандиална стойност на глюкоза в кръвта
  • Диабет от I тип
  • Глюкозурия
  • Хипогликемични състояния
  • Контрол на диабетно болни, специално на бременни диабетички

Това изследване определя моментното състояние на хомеостазата на глюкозата при базални условия. Когато наличното заболяване е свързано с повишено освобождаване или повишено използуване на глюкоза, несъответстващо на количеството на приетата с храната глюкоза могат да се очакват резултати извън референтните граници.

Подготовка на изследвания: прекратява се приемането на алкохол за 24 часа преди изследването, не се приема храна (гладуване) в продължение на 9 часа през нощта, предхождаща изследването, взема се кръв за изследване между 6 и 9 часа сутринта.

Биологичен материал

  • капилярна кръв, венозна кръв (серум) с добавка на EDTA или натриев флуорид;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари