Изследвания и процедури

Глюкоза в кръвта на гладно

Показания за изследването

  • Изясняване на патологично повишена постпрандиална стойност на глюкоза в кръвта
  • Диабет от I тип
  • Глюкозурия
  • Хипогликемични състояния
  • Контрол на диабетно болни, специално на бременни диабетички

Това изследване определя моментното състояние на хомеостазата на глюкозата при базални условия. Когато наличното заболяване е свързано с повишено освобождаване или повишено използуване на глюкоза, несъответстващо на количеството на приетата с храната глюкоза могат да се очакват резултати извън референтните граници.

Подготовка на изследвания: прекратява се приемането на алкохол за 24 часа преди изследването, не се приема храна (гладуване) в продължение на 9 часа през нощта, предхождаща изследването, взема се кръв за изследване между 6 и 9 часа сутринта.

Биологичен материал

  • капилярна кръв, венозна кръв (серум) с добавка на EDTA или натриев флуорид;

Не пропускайте

Коментари