Изследвания и процедури

Дексаметазонов тест (ниска доза). Определяне на 11-хидроксикортикостероиди

Показания за провеждане на дексаметазонов тест (ниска доза):

  • установяване на хиперкортизолизъм

Подготовка на изследвания: една седмица преди изследването се прекратява приемането на всички медикаменти, които имат гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

  • 10-часова сборна урина;

Провеждане на теста

I ден:

  • 21 часа : започва първият период на събиране на урина

II ден:

  • 7 часа: край на първия период на събиране на урина
  • 16 и 21 часа: приемане по 0,5 mg дексаметазон
  • 21 часа: започва вторият период на събиране на урина

III ден:

  • 2 часа: приемане на 0,5 mg дексаметазон
  • 7 часа: край на втория период на събиране на урина

Интерпретация на резултатите

Нормална функция на надбъбречната кора:

  • I сборна урина: отделят се 14 - 50 nmol 11-хидроксикортикостероиди в продължение на 10 часа
  • II сборна урина: намаляване на количеството на отделените 11-хидроксикортикостероиди поне наполовина в сравнение с първата сборна урина

Не пропускайте

Коментари