Изследвания и процедури

Бета-хидроксибутират

На английски език: Betahydroxibutirat

Показание за определяне на бета-хидроксибутирата

  • Диабетна кетоацидоза

При недоимък на инсулин освен другите обменни нарушения настъпва и повишена липолиза. Повишеното количество образуван ацетил-КоА не може да бъде преработен в достатъчна степен от цитратния цикъл, а води до синтеза на ацетоацетат. Последният се редуцира от митохондриалната бета-хидроксибутиратдехидрогеназа до бета-хидроксибутират. Нормално съотношението между концентрйциите на ацетоацетат и бета-хидроксибутират е 1:2. Поради активираната липолиза при недоимък на инсулин се образува не само по-голямо количество ацетил-КоА, но едновременно и излишък от НАД.Н, благодарение на което равновесието се измества рязко в полза на бета-хидроксибутирата. Успоредно се повишава и концентрацията на Н+ в кръвта (кетоацидоза), така че в много случаи съотношението ацетоацетат - хидроксибутират е 1:16. Измерването на концентрацията на бета-хидроксибутирата явно е чувствителен показател при откриването на кетонемия. Освен това бета-хидроксибутиратът има още едно предимство пред ацетоацетата - той е стабилен по-продължително време в изследваните биологични материали.

Биологичен материал: кръв, взета с EDTA. Допуска се притискане на ръката при венепункцията за не повече от 30 секунди. Най-късно до един час след венепункцията трябва да се извърши обезбелтъчаване на кръвта с перхлорна киселина. Обезбелтъчената надстояща течност може да бъде съхранявана при +4 °С до едно денонощие.

Принцип на изследването: определянето се извършва ензимно с помощта на бета-хидроксибутиратдехидрогеназа. В алкална среда и при висока концентрация на НАД равновесието се измества към ацетоацетат и се достига пълно превръщане. Определя се количеството на образувания НАД.Н.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари