Изследвания и процедури

Белтъци

Основни данни за белтъците. Предназначение на изследването на белтъци.

Кръвната плазма на човека съдържа голям брой белтъци, които се синтезират от различни органи, съответно клетки на организма. С изключение на албумина преобладаващата част от останалите плазмени белтъци включват в състава си различно голяма липидна или въглехидратна съставка. Има плазмени белтъци, които са изградени с оглед осъществяване на определена функция и по тази причина се "изнасят" в плазмата (например трансферин, фактори на кръвосъсирването и др.). Има белтъци, които като "отпадни продукти" на жизнената дейност на клетките преминават в интерстициума и оттам в плазмата (например повечето от ензимите, използвани в диагностичния процес).

Функции на плазмените белтъци

Белтък Функция

Преалбумин

Албумин

пренасяне на трудно разтворими във вода вещества, поддържане на онкотичното налягане (осигуряват 80 % от него) пренасяне на трудно разтворими във вода вещества (мастни киселиии, калций, билирубин, хормони, лекарствени средства и др.)
Глобулини поддържане на онкотичното налягане (20 %) фактори на кръвосъсирването белтъчни хормони специфични транспортни белтъци (хемопексин, транскортин, тироксинсвързващ белтък, хаптоглобин, трансферин, липопротеини и др.) предпазване на организма от увреждане от собствени или чужди агенти (протеазни инхибитори, имуноглобулини, система на комплемента)

Реалната концентрация на плазмените белтъци се определя от четири фактора:

1. Скорост на образуване и преминаване в плазмата

Тази скорост зависи от клетъчната маса на изграждащия орган, от натоварването на органа със синтетични и секреционни функции и от наличието на градивни и енергийни материали за синтезата (например от начина на хранене).

2. Скорост на разграждане

Времето на полуживот на някои плазмени белтъци е представено в таблицата по.долу.

Белтък Време на полуживот в плазмата
Албумин 19 дни
Алфа1-антитрипсин 5 дни
Хаптоглобин  
- свободен 3 дни
- свързан с хемоглобин няколко часа
Хемопексин  
- свободен 7 дни
- свързан с хем няколко часа
Иг А 6 дни
Иг Д 3 дни
Иг Е 2 дни
Иг Г 23 дни
Иг М 10 дни
Алфа2-макроглобулин 5 дни
Трансферин 7 дни

3. Разпределение между вътресъдовото и интерстициалното пространство

През капилярната мембрана плазмените белтъци се обменят непрекъснато между вътресъдовото и интерстициалното пространство. Скоростта на тази обмяна зависи както от големината и формата на белтъците, така и от пропускливостта на мембраната. При здрави хора 40 - 50 % от албумина се намират във вътресъдовото пространство и 50 - 60 % в междуклетъчното. При повишена пропускливост на капилярите (например при възпалителни процеси) се повишава съдържанието на албумин в интерстициалното пространство. Намалява плазмената му концентрация.

4. Наличие и разпределение на водата в телесните пространства

Повишаването на дела на вътресъдовата вода води до понижаване на концентрацията на плазмените белтъци, намаляването му - до повишаване на концентрацията. По същия начин действат преразпределенията на водата между вътресъдовото и междуклетъчното пространство. Въздействията на такива преразпределения са толкова по-изразени, колкото по-бързо настъпват. Така например при промяна на положението на тялото от легнало в седнало или изправено поради преминаване на част от вътресъдовата вода в междуклетъчното пространство концентрацията на плазмените белтъци се повишава с около 10 %.

Внимание. При интерпретацията на резултатите от изследване на плазмените и серумните белтъци е необходимо съобразяване с влиянието на тези четири фактора.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари