Симптоми и синдроми

Урография екскреторна – уголемени бъбречни сенки с полициклични очертания, деформирани чашки, удължени под формата на еленови рога шийки

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!