Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – перикарден тон, съвпадащ с минимума на колапса Y на венозния пулс

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!