Симптоми и синдроми

ЕКГ – елевация (по-рядко депресия) на ST-сегмента без нов Q-зъбец, евентуално негативна T-вълна

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари