Симптоми и синдроми

Анамнеза – хипертонична болест, хроничен пиелонефрит, хроничен гломерулонефрит, поликистозни бъбреци, феохромоцитом, токсикоза на бременността, еклампсия, нодозен полиартериит, склеродермия, дисеминиран лупус, коарктация на аортата и др.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!