Публикации на тема „Първа детска консултативна клиника (1ДКК)“