Законодателство

Клинична пътека (КП) № 040.2. Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер-дефибрилатор

Не пропускайте

Коментари