Законодателство

Клинична пътека (КП) № 041. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

Не пропускайте

Коментари