Изследвания и процедури

Макроскопска преценка на ликвор

N.B. За изследване на ликвор се ползват само прозрачни, стерилни съдове, така че външният вид на материала да може да бъде точно и сигурно преценен.

Таблицата съдържа някои важни данни относно външния изглед на ликвора и свързаните с него диагностични възможности.

Макроскопска оценка на гръбначномозъчната течност (ликвор)

Външен вид Диагностични възможности
Бистра и безцветна нормална находка
Кървава пресен кръвоизлив в ликворното пространство (броят на еритроцитите в третия съд трябва да бъде равен или по-голям от броя им в първия съд)
Червена (хемолитична) кръвоизлив в ликворното пространство най-малко отпреди 4 часа; в повечето от случаите могат да бъдат открити нехемолизирани еритроцити
Кафяво-червена кръвоизлив отпреди няколко дни
Жълта (ксантохромна) кръвоизлив отпреди повече от седмица, ликворни данни за компресия, данни за разпад на нервна тъкан, наличие на левкоцити (гной)
Мътна рязко повишен брой на клетките (наличие на еритроцити - кървава, на левкоцити - жълта), при ползване на замърсен съд, при ползване на запушалка от корк или памук
Съсирек много силно повишена концентрация на белтък

 

Не пропускайте

Коментари