Билки и билкови сборове

Отравяне с бучиниш – Conium maculatum L.

Синоними: бардаран, цвилуга, църкало, дива мерудия, кукуда, мангалък, петнист бучиниш

Семейство

Сенникоцветни – Apiaceae (Umbelliferae)

Описание

Тревисто двегодишно растение с неприятна миризма. Стъблото е 50 – 180 см високо, изправено, разклонено, цилиндрично, кухо, в долната част с червено-кафяви петна. Листата са два до четири пъти пересто наделени, долните са с дръжки, а средните и горните – почти приседнали. Съцветията са сложни сенници, образуващи щитовидно-метличесто съцветие. Сложният сенник е с 12 – 20 главни лъча и обвивка от 5 – 6 извити надолу листчета. Цветовете са бели. Плодовете са широко яйцевидни до почти кълбовидни. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте по буренливи места, край жилища, огради, жп линии, а също из градините, в полето по синури и храсталаци, край горски пътеки в равнините и предпланините, по-рядко в планините докъм 1200 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се стръковете (Herba Conii maculati) и плодовете (Fructus Conii maculati).

Отравяне

Растението се характеризира с голяма токсичност поради съдържанието на алкалоида кониин във всички негови части. Отравяне може да настъпи при ядене на стъблото на растението или от мляко на добитък, който е ял от него.

Проявите на отравянето са гадене, повръщане, слабост на мускулатурата, забавени движения, забавен говор, разширени зеници. Постепенно настъпва парализа на крайниците, спадане на клепачите, нарушение в гълтането. Съзнанието най-често с замъглено. Смъртта настъпва от парализа на дихателната мускулатура.

Лечение

Лечението се състои от предизвикване на повръщане, промивка на стомаха с разреден разтвор на калиев перманганат, животински въглен, солево очистително (английска сол), очистителна клизма. При нарушения в дишането отровеният се поставя на изкуствено дишане.

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари