Билки и билкови сборове

Отравяне с есенен минзухар – Colchicum autumnale L.

Синоними: зимовник, мразовед, кърпикожух, пъдиовчар

Семейство

Кремови – Liliaceae

Описание

Многогодишно растение с грудколуковица, от която през есента се развиват светлорозови цветове. Листата се появяват едва през следващата пролет. Те са продълговато елипсовидни, целокрайни, до 30 см дълги, с дъговидно жилкуване. Между листата се развива плодникът. Плодът е тригнездна разпуклива кутийка с многобройни черно-кафяви семена.

Разпространение

Расте по ливади, поляни и храсталаци из цялата страна до 2000 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се семената (Semen Colchici).

Действие

Известно е успокояващото болките действие на препаратите от есенен минзухар при подагра, ревматизъм и др. (с лекарско предписание!).

Приложение

Растението (семената) е ценна суровина за химико-фармацевтичната промишленост за получаване на алкалоидите колхицин, колхамин и др., използвани в различни препарати с противотуморно действие.

Отравяне

Отравяне настъпва при предозиране, при неконтролирана от лекар употреба, при консумиране на мляко от животни, яли есенен минзухар.

Отравянето се характеризира с тежки стомашно-чревни поражения – гадене, повръщане, болезнени колики, водниста, понякога кървава диария (холероподобна картина). Често се увреждат бъбреците, в урината се установяват албумин и еритроцити, може да спре отделянето на урина. Пулсът е мек, ускорен, телесната температура се понижава. Развиват се явления на парализа на централната нервна система. Смъртта настъпва от парализа на дишането.

Лечение

Лечението се състои в промивка на стомаха с разтвор на танин, животински въглен, даване на слизести вещества, мляко, яйчен белтък, топли грейки, симптоматични средства (в клинична обстановка).

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари