Билки и билкови сборове

Лопен – Verbascum phlomoides L., Verbascum thapsiforme Schrad.

Семейство

Живеничеви – Scrophulariaceae

Описание

Двегодишни мъхесто-влакнести тревисти растения. През първата година образуват само листната розетка, а през втората – право, неразклонено, до 1.5 м високо стъбло с последователни листа. При V. phlomoides стъбловите листа са приседнали, полустъблообхващащи, а при V. thapsiforme низбягват почти по цялата дължина на междувъзлията, т.е. листната петура продължава надолу по стъблото и под мястото на прикрепване, като е сраснала с него и затова стъблото изглежда крилато. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в многоцветни силно удължени класовидно-гроздовидни съцветия. Прицветниците при V. phlomoides са 1 – 1.5 см дълги, а при V. thapsiforme – от 1.5 до 4 см. Чашката и венчето са дълбоко петделни. При V. phlomoides дяловете на чашката са ланцетни и на върха изведнъж стеснени в осил, а при V. thapsiforme са яйцевидни, на върха заострени, но без осил. Тичинките са 5, сраснали за венчето. Дръжките на горните 3 по-къси тичинки са покрити с белезникави власинки. Плодът е многосеменна кутийка. Цъфтят юни – август.

Разпространение

Срещат се по сухи тревисти места, песъчливи и каменливи склонове, из редки храсталаци, по необработваеми площи, край пътища и огради в цялата страна.

Употребяема част

Използва се венчето с прикрепените към него тичинки без чашката (Flores Verbasci). Дрогата се получава от двата описани вида. Освен тях у нас са разпространени още около 30 вида лопен, от които V. phlomoides и V. thapsiforme могат да се отличат със следните характерни белези:

  • съцветието е покрито само с прости или звездовидни власинки, а не с жлезисти;
  • цветовете са разположени в пазвите на прицветниците на групи по няколко, а не са единични;
  • тичинковите дръжки на горните три по-къси тичинки са покрити с бели или жълтеникави власинки, а не с виолетови;
  • тичинковите дръжки на долните две по-дълги тичинки са изцяло голи, а не влакнести;
  • прашниците на долните две по-дълги тичинки низбягват по тичинковите дръжки, а не са бъбрековидно закръглени.

Действие

Лопенът има омекчаващо, противовъзпалително и отхрачващо действие, дължащо се на съдържащите се в него сапонини и слузно вещество.

Приложение

В народната медицина се употребява при заболявания на дихателната система: бронхит с обилна бронхиална секреция, бронхиална астма, коклюш, остър катар на горните дихателни пътища с пресипнал глас и др. Използва се още при възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт, диария, чернодробно-жлъчни заболявания. Под формата на запарка понякога се прилага като външно омекчаващо и противовъзпалително средство за гаргара и плакнене на устата и гърлото и за бани при скрофулоза. Дрогата от лопен влиза в състава на гръдни чайове.

Начин на употреба

Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно нарязан цвят от лопен и 250 см3 вряща вода. Пие се по 1 винена чаша 2 – 3 пъти на ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари