Билки и билкови сборове

Бухалковиден плаун – Lycopodium clavatum L.

Семейство

Плаунови – Lycopodiaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с 50 – 103 см дълго, пълзящо или възходящо вилужно разклонено и гъсто облистено стъбло. Листата са последователни, линейно-ланцетни или линейни, целокрайни, на върха заострени и завършват с дълги бели власинки. Някои от клонките са изправени и на върха им се образуват най-често по 2, по-рядко единични или по 3 – 4 цилиндрични спороносни класчета, съставени от листчета, в пазвите на които са разположени бъбрековидни спорангии с многобройни спори.

Разпространение

Расте по тревисти и каменисти места из хвойновите храсти и смърчовите гори между 1600 и 2200 м надморска височина. Среща се ограничено в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила и Западните Родопи.

Употребяема част

Използват се спорите (Lycopodium) и клонките (Herba Lycopodii).

Приложение

Спорите на плауна се използват външно като пудра за облекчаване на сърбежа и болката при някои кожни възпаления и екземи.

Клонките, които съдържат алкалоиди и в големи дози са отровни, се използват като болкоуспокояващо средство при различни видове болезнени състояния на вътрешните органи, на мускулите и ставите – най-често при ревматизъм, неврити, бъбречни и чревни колики и др. Понякога се прилагат и като пикочогонно и слабително средство и за предизвикване на повръщане.

Начин на употреба

Прилага се запарка от 1 чаена лъжичка клонки на 1/2 л вряща вода. Запарката се изпива за 1 ден.

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари