Законодателство

Клинична пътека (КП) № 058. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС, с начало в детска възраст

Не пропускайте

Коментари