Законодателство

Клинична пътека (КП) № 059. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)

Не пропускайте

Коментари