Законодателство

Клинична пътека (КП) № 257. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

Не пропускайте

Коментари