Законодателство

Клинична пътека № 256. Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

Не пропускайте

Коментари