Законодателство

Клинична пътека (КП) № 122. Оперативно лечение на заболявания на сърцето без екстракорпорално кръвообращение при лица под 18 години

Не пропускайте

Коментари