Законодателство

Клинична пътека (КП) № 121. Оперативно лечение на заболявания на сърцето без екстракорпорално кръвообращение при лица над 18 години

Не пропускайте

Коментари