Законодателство

Приложение № 10. Дейности на лекаря специалист по педиатрия по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по акушерство и гинекология по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ от рискови групи

Не пропускайте

Коментари