Законодателство

Клинична пътека (КП) № 143. Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

Не пропускайте

Коментари