Законодателство

Приложение № 20. Процедури по Приложение № 12, 13 и 15 от Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Не пропускайте

Коментари