Законодателство

Клинична пътека (КП) № 137. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

Не пропускайте

Коментари