Законодателство

Клинична пътека (КП) № 298. Системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни

Не пропускайте

Коментари