Законодателство

Клинична пътека (КП) № 208. Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

Не пропускайте

Коментари