Законодателство

Клинична пътека (КП) № 209. Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение

Не пропускайте

Коментари