Законодателство

Клинична пътека (КП) № 190. Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

Не пропускайте

Коментари