Законодателство

Клинична пътека (КП) № 191. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксилобрахиалния сегмент

Не пропускайте

Коментари