Законодателство

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

В сила от 2 юни 2006 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 119 от 22 май 2006 г. Обн. ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г., изм. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 1 от 6 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г.

Не пропускайте

Коментари