Законодателство

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 5 от 18 януари 2007 г., изм. ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.

Не пропускайте

Коментари